• es
  • ca
  • fr
  • en

Venda

Ens encarreguem devendre la seva casa.

Som membres API nºA 10164 (Col·legi iassociació d’agentsimmobiliarisifigurem en el registre d’agentsimmobiliaris de laGeneralitat de Catalunya amb el n ºAICAT 4861.

Contacta amb nosaltrest’indicarem quins són els passos a seguir per aconseguir vendre el teu habitatge.

Cal no oblidar que per comercialitzar i vendre el seu habitatgeés indispensable i obligatori tenir la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge, el certificat d’eficiència energètica i l’etiquetaenergèticaEn cas de no disposar d’aquests documentsno es preocupi, el nostre arquitecte s’ocupés de tot.